Insamlingsstiftelsen Change In Sports grundades i januari 2019 av Tom Davidson. Tom har en bakgrund som entreprenör samt medgrundare och vd för en stiftelse som sedan 2009 stöttar en av Sveriges största idrottsföreningar.

Change in Sports första projekt var ISF - Initiativ Svensk Fotboll som pågick under 2019. Det övergripande syftet med ISF var att verka för att svensk fotboll ska leva i enlighet med, ta ställning och agera pådrivande för sina egna och idrottens värderingar och svensk lagstiftning samt att samtliga intressenter inom och kring fotbollen samt alla kategorier av fotbollsintresserade är delaktiga eller lyssnas av i dialogen om svensk fotbolls utveckling.