INSAMLINGSSTIFTELSEN CHANGE IN SPORTS

Change in Sports är en icke vinstdrivande stiftelse vars ändamål är att främja och verka för värderingsstyrd och demokratisk idrott.

Stiftelsen syfte är att bidra till ett ökat fokus, dialog och nya lösningar kring hur dagens idrott i högre grad kan verka i linje med med idrottens värderingar och demokratiska principer - i takt med samhället och dess utveckling.